ČEZ Teplárenská vydala Výroční zprávu za rok 2016

Celková bilance loňského roku a strategický výhled na roky příští, včetně toho letošního. Tak by se dal stručně shrnout obsah Výroční zprávy za rok 2016, kterou zveřejnila ČEZ Teplárenská.

Strategické záměry společnosti již několik let směřují k naplnění vize, kterou vnímá ČEZ Teplárenská stále více jako poslání - Zajistit zákazníkům dlouhodobě spolehlivé dodávky tepla za konkurenceschopnou cenu, a to při vysoké míře komfortu a bezpečnostních a ekologických standardů.
V letošním roce se ČEZ Teplárenská soustředí především na hledání nových tržních příležitostí, a to jak v oblasti vyššího využití dodávaného tepla ve stávajících lokalitách, tak v oblasti nových produktů a služeb souvisejících s vytápěním.
V roce 2016 jsme provedli analýzu trhu a identifikovali jsme zajímavé příležitosti také v oblasti dodávek tepla z decentrálních zdrojů. Letos proto daleko intenzivněji nabízíme v našich regionech produkt Komfort. Tímto produktem cílíme na vlastníky nemovitostí s decentrálním zdrojem tepla např. plynovou kotelnou s minimální roční dodávkou 1 TJ,“ řekl Radim Sobotík, obchodní ředitel ČEZ Teplárenské. „V praxi to funguje tak, že si pronajmeme od našeho zákazníka plynovou kotelnu, budeme realizovat dodávky tepla a zároveň na nás bude i obsluha a veškerý servis, včetně legislativy. Zákazníci tak od nás získají teplo opravdu bez starostí a navíc ušetří, protože zemní plyn nakupujeme za velkoobchodní cenu,“ dodal Radim Sobotík.

 

Společnost ČEZ Teplárenská, a.s., zásobuje přibližně 7 500 odběrných míst a kromě více než 132 000 domácností jsou odběrateli tepla i nemocnice, úřady, školy a průmyslové podniky. Celková roční dodávka tepla činí okolo 7 500 TJ. Teplem zahřeje zákazníky ve 32 městech v Ústeckém, Středočeském, Pardubickém, Královéhradeckém, Moravskoslezském a Jihomoravském kraji, kde také exportuje teplo přes hranice, z Elektrárny Hodonín do slovenského města Holíče.
V loňském roce prodala ČEZ Teplárenská 7 528 TJ tepla. Ve srovnání s rokem 2015 zaznamenala mírný pokles (87 TJ), který byl způsoben pozdějším zahájením topné sezony v měsíci září 2016 a vyčleněním provozní jednotky Tisová do společnosti Elektrárna Tisová, a. s., k 1. 12. 2016.

 

Výroční zpráva ČEZ Teplárenské ke stažení zde.