7 mýtů o tepelných čerpadlech

Nenechte se zlákat nápadně nízkými cenami za gigajoule (GJ) tepla z tepelných čerpadel, které ve skutečnosti nejsou konečnou cenou. Kolem tepelných čerpadel a jejich výhod panuje v poslední době nemalý informační šum, který se snaží obyvatele bytových domů a družstev přesvědčit o jejich bezesporných přednostech a přimět je tak k odpojení od centrálního zásobování teplem.

ČEZ Teplárenská, a.s. se proto rozhodla objasnit Vám několik základních mýtů, které v souvislosti s tepelnými čerpadly uslyšíte nebo s nimiž jste se již možná setkali.

MÝTUS #1:

„Cena za GJ tepla z tepelného čerpadla je cena fi nální a vždy levnější než konkurence.“ V případě nabídek na tepelná čerpadla se často nejedná o kompletní cenu tepelné energie, ale pouze o částečné variabilní náklady a stálé náklady, které jsou inzerovány. Nejsou zde obvykle zahrnuty náklady na provoz tepelného čerpadla, tj. čerpací práce, potřeba elektrické energie bivalentního zdroje. Pozor, pro bytové domy platí nově sazba D57d, která již není zdaleka tak výhodná jako sazba D56d, která platí již pouze pro rodinné domy. Dále je nutno zahrnout a rozložit i cenu za investici – to nejen pro tepelné čerpadlo a dále také náklady na posílení příkonu, hlukovou studii a náklady na případné úpravy vnitřního topného systému apod. Pokud do ceny tepla za jednotku gigajoule (GJ) skutečně zahrneme veškeré tyto náklady, konečná cena z tepelného čerpadla Vám vyjde nekonkurenceschopná v porovnání s dodávkou ze stávajícího centrálního zásobování teplem.

MÝTUS #2:

„S tepelným čerpadlem klesne spotřeba tepla v bytovém domě.“ Úspory tepla lze dosáhnout celou řadou opatření, jako třeba snížením teploty v bytech, zateplením, regulací nebo nočním útlumem při ohřevu vody či vytápění, nikoliv však změnou paliva nebo způsobem vytápění. Bytový dům má spotřebu stále stejnou, ať vyrábíte teplo z uhlí, plynu, elektřiny či dřeva. Aby došlo k poklesu spotřeby tepla, musely by se měnit Vaše zažité návyky chování.

MÝTUS #3:

„Vedlejší spotřeba elektřiny je u tepelného čerpadla zanedbatelná.“ Tepelné čerpadlo nevyužívá elektřinu pouze k pohonu kompresu, ale významná je také její spotřeba u ostatních zařízení v soustavě – jako jsou motory ventilátorů, oběhová čerpadla primární a sekundární strany, odtávání výparníku apod. V neposlední řadě nesmíme opomenout spotřebu elektřiny u tzv. bivalentního zdroje – zpravidla elektrokotle, který dodává teplo v mrazech, kdy je účinnost tepelného čerpadla tak nízká, že se ho nevyplatí provozovat.

MÝTUS #4:

„Tepelné čerpadlo zajistí stejnou tepelnou pohodu ve srovnatelných nákladech nebo levněji.“ Pro zachování stejné tepelné pohody, na jakou jste zvyklí, bez nutnosti měnit Vaše návyky chování je potřeba v případě starých vnitřních rozvodů častěji uvažovat o zapojení bivalentního zdroje. Ten cenu tepelné energie opět zvyšuje. Nebo budete nuceni provést úpravy vnitřního topného systému, což s sebou přináší další investiční náklady.

MÝTUS #5:

„Tepelné čerpadlo zachová stejný komfort dodávky tepla.“ Po instalaci tepelného čerpadla Vás mohou nepříjemně překvapit další aspekty, se kterými se začnete nově potýkat. Mohou jimi být například hluk a vibrace technického zařízení, kvalita a teplota teplé vody a s ní související případný výskyt a přemnožení bakterií legionella.

MÝTUS #6:

„S tepelnym čerpadlem Vam odpadnou starosti s provozem a obsluhou.“ Starosti Vám rozhodně neodpadnou. Naopak, ostatní služby a činnosti, jako jsou opravy, dispečink, pohotovostní výjezdy, pravidelná týdenní kontrola kvalifi kovanou obsluhou, další kontroly a revize apod., si budete zajišťovat sami nebo subdodavatelsky, což konečnou cenu tepelné energie opět zvýší a v neposlední řadě zabere i zajištění těchto služeb Váš čas.

MÝTUS #7:

„Tepelne čerpadlo je vhodne pro každy objekt a vždy s nim ušetřím.“ Přechod na tepelné čerpadlo není vhodný pro většinu bytových domů z důvodu vysokého procentuálního vykrývání bivalentním zdrojem tepla v řádech desítek procent v období mrazů, což značně zvyšuje cenu za dodávku tepelné energie jako takovou. Firmy prodávající tepelná čerpadla lákavě inzerují nízké náklady počítané přes tepelnou ztrátu objektu, nikoliv přes skutečnou spotřebu objektu. Důležité je uvědomit si výši skutečných absolutních nákladů po skončení topné sezóny, kam musíte zahrnout veškeré náklady související s dodávkou tepla. Také výše DPH je v případě, že si dodávku tepla provozujete sami, 21 %, namísto snížené sazby 15 % DPH v případě dodávky z centrálního zásobování teplem. Mějte prosím na paměti, že přechod na tepelné čerpadlo je nevratný krok, upisujete se jím investičně na 10 až 15 let dopředu a obvykle tato investice nemusí být ani návratná. Pokud jste se setkali s dalšími mýty týkajícími se tepelných čerpadel, které byste si přáli objasnit, neváhejte nás prosím kontaktovat na telefonním čísle 725 648 523, kde jsme Vám plně k dispozici vždy v pracovních dnech od 8 do 15 hod., nebo nám pošlete dotaz elektronicky na e-mail: cezteplarenska@cez.cz